Xpaja järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Pajadatan Xpaja -ohjelmisto on yhdistetty suoraan Maventa-verkkolaskutukseen Xpaja-ohjelmiston laajennusosalla.
Maventa verkkolaskutusta voidaan käyttää välittömästi. Ota yhteyttä Xpajan asiakaspalveluun kytkeäksesi ohjelmiston verkkolaskutus päälle.