Visma Global -järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Visman asiakkaille Maventa on saatavana Autoinvoice nimisenä. Visma Global on yhdistetty suoraan Autoinvoiceen. Mikäli käytössäsi ei ole vielä verkkolaskutusta, ota yhteyttä Visman yhteyshenkilöösi Autoinvoicen päällekytkemiseksi tai soita Visman myyntiin 010 756 2990.