Visma Document Center -järjestelmän yhdistäminen Maventaan

Visman asiakkaille Maventa on saatavana Autoinvoice -nimisenä järjestelmänä. Visman Document Center on yhdistetty suoraan Autoinvoiceen. Mikäli käytössäsi ei ole vielä verkkolaskutusta, ota yhteyttä Visman yhteyshenkilöösi Autoinvoicen päällekytkemiseksi tai soita Visma myyntiin 010 756 2990.