Visma DCE-järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Visman asiakkaille Maventa on saatavana Autoinvoice -nimisenä järjestelmänä. Visma Business on yhdistetty suoraan Autoinvoiceen. Mikäli käytössäsi ei ole vielä verkkolaskutusta, ota yhteyttä Visman yhteyshenkilöösi Autoinvoicen päällekytkemiseksi tai soita Visman myyntiin puh. 010 756 2990.