Severa-järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Severa on integroitu suoraan Maventaan. Katso ohjeet Maventan käyttöön Severan tukisivuilta