e-Toimisto-järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Probis Solutionin e-Toimisto ohjelmisto on integroitu Maventaan. Erillistä integraatiotyötä tai yhteysohjelmia ei tarvita. Ota verkkolaskutus käyttöön avaamalla maksuton Maventa-tili ja ole yhteydessä Probis Solutionin asiakaspalveluun Maventa-tilin asetusten määrittelemiseksi e-Toimistoon.