Kehätieto Kilta -järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Kehätiedon Kilta ohjelmisto on suoraan integroitu Maventa verkkolaskutukseen.
Ottaaksesi verkkolaskutuksen käyttöön avaa ensin maksuton Maventa-tili.

Avattuasi tilin ota yhteyttä Kehätiedon asiakaspalveluun asetusten määrittelemiseksi.