Visma Severa -järjestelmän yhdistäminen Maventa-verkkolaskutukseen

Visma Severa on integroitu suoraan Maventaan. Katso ohjeet Maventan käyttöön Severan tukisivuilta