Säännökset ja standarditVerkkolaskutus

Verkkolaskulaki velvoittaa yritykset lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja

2 min luku | 1.4.2020
kaksi paria käsiä pitelemässä kasvia

Huhtikuussa 2019 voimaan astunut verkkolaskulaki on merkinnyt suurta muutosta Suomen laskutuskäytänteissä. Lain hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköisestä laskutuksesta soveltaminen alkoi käytännön tasolla 1.4.2020, tuoden mukanaan merkittäviä muutoksia ja vaatimuksia sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Verkkolaskulain vaikutus ja muutokset

Lain myötä Finvoice ja TeApps, Suomen kansalliset laskuformaatit, pakotettiin uudistumaan EU-normien mukaisesti 3.0-versioiksi, jolloin aiemmat formaatit jäivät virallisesti historiaan. Tämä päivitys vaatii yrityksiltä aktiivista toimintaa: huhtikuusta 2020 lähtien yrityksillä on mahdollisuus – ja osin jopa vaatimus – pyytää toisiltaan EU-normin mukaisia sähköisiä laskuja, joissa on laskulain vaatimat uudet tietokentät.

Yksi merkittävimmistä velvoitteista on Valtiokonttorin asetus, jonka mukaan laskuaineiston on sisällettävä kaikki laskun kannalta kriittiset tiedot XML-muodossa. PDF-tiedostot ja muut laskun ei-rakenteisessa muodossa olevat materiaalit eivät yksin täytä laskun vaatimuksia vaan toimivat ainoastaan täydentävinä liitetiedostoina.

Laki käytännössä

Vuoden 2020 huhtikuussa voimaansa tullut verkkolaskulaki asettaa yritykset tilanteeseen, jossa niiden on sekä lähetettävä että vastaanotettava verkkolaskuja. Tämä laki ei ole pelkästään askel kohti ekologisempia toimintatapoja minimoimalla paperin käyttöä, vaan se on myös merkitsevä askel tehostamaan ja nopeuttamaan laskutusprosesseja. Vaikka pandemia onkin antanut yrityksille lisäaikaa mukautumiselle, nyt on tärkeä hetki varmistaa, että oma yritys on lain vaatimusten mukainen.

Verkkolasku: Mitä se tarkoittaa?

Verkkolasku on paljon enemmän kuin pelkkä digitaalinen versio perinteisestä paperilaskusta. Se on sähköinen aineisto, joka sisältää kaikki verkkolaskulain vaatimat tietokentät ja on muodostettu joko Finvoice 3.0 tai TEAPPSXML 3.0 formaatin mukaan. Huomionarvoista on, että ainoastaan nämä formaatit täyttävät EU-normien vaatimukset laskutusaineston suhteen, ja näin ollen katsotaan olevan aitoja verkkolaskuja.

Miten siirtyä verkkolaskutukseen?

Maventa on avainasemassa, kun yritykset siirtyvät vastaamaan verkkolaskulain asettamiin vaatimuksiin. Operaattorina Maventa auttaa yrityksiä vastaanottamaan ja lähettämään laskuja lain edellyttämässä muodossa. Siirtyminen verkkolaskutukseen on nopeaa ja vaivatonta, ja Maventan avulla yritykset voivat avata verkkolaskutilin ja yhdistää sen käyttämäänsä ohjelmistoon alle 15 minuutissa.

Verkkolaskutus on sijoitus tulevaisuuteen

Verkkolaskulaki on selvä viesti siitä, mihin suuntaan Suomi on taloushallinnon digitalisaatiossa menossa. Laki ei ainoastaan paranna laskutusprosessien tehokkuutta vaan myös tukee vastuullista ympäristöpolitiikkaa vähentäen paperin käyttöä. Siirtyminen verkkolaskutukseen onkin olennainen askel jokaiselle yritykselle, joka haluaa pysyä ajantasalla sekä lain edessä että teknologisessa kehityksessä.

Tiesitkö, että Maventan kautta saat koko laskun elinkaaren hallintaan?

Maventa

Maventa Maventa on johtava API-pohjainen verkkolaskujen ja sähköisten sanomien pohjoismainen operaattori, jolla on yli 300 integroitunutta ohjelmistokumppania. Missiomme on auttaa kumppaneitamme ja heidän asiakkaitaan työskentelemään älykkäämmin turvallisen ja tehokkaan dokumentinvälityspalvelun avulla.